lajmet e fundit

News

Trainimi i mësimdhënësve të QGJK’së

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean co

News

Vizita nga përfaqësuesit e lartë të Odës Zejtare të Dortmundit (OZD)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean co

News

Hapja e webfaqes QGJK – Qendra Gjermane e kompetencës

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean co

Shërbimet

QGJK ka bashkëpunim stabil me industrinë, bizneset dhe shoqatat e tyre, të cilat marrin pjesë aktive në përtëritjen e programeve mësimore...

Akreditimi

Akreditimi

QGJK si shkollë e lartë profesionale dy vjeçare e cila vepron në fusha të ndryshme tanimë është edhe në proces të akreditimit

Diplomë Europiane

Diplomë Europiane

Kontribuo në të ardhmën tënde,
qëndro aktual me standardet europiane, shkëmbim i dijes dhe kreativitetit

Apliko Tani

Apliko Tani

Fillo prej tani një karrierën tënde,
rezervo vend-studimin tënd online. Nxito bëhu pjesë e suksesit edhe ti! (Së shpejti aktive!)

Fjala e Drejtorit

Fjala e Drejtorit


Të dashur kandidatë, Shkolla Profesionale Gjermane është shkollë e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Akreditimit me mbi 14 programe të aftësimit profesional, duke përfshirë profile të ekonomisë, transportit, TI-së dhe estetikës. Shkolla Profesionale Gjermane është në hap me tregjet dhe me trendet më të fundit botëror. Bashkepunimi me Odën Zejtare të Dortmundit dhe me akademinë më të madhe në botë për estetikë, Phi Academy, ka shtuar mundësitë për kandidatët tanë të bëhen pjesë e praktikave, hulumtimeve dhe trajnimeve online brenda dhe jashtë Kosovës.


partnerët tanë